AKO MÁM VYJSŤ ZO ZAČAROVANÉHO KRUHU?

Väčšinou sa človek odhodláva k vyhľadaniu pomoci vtedy, keď už je unavený neustálym opakujúcim sa problémom. Môže ísť o vracajúcu sa situáciu v partnerských vzťahoch, problém na pracovisku, vnútorné emocionálne rozpoloženie, vzorec myslenia atď. Príbeh, ktorý sa obohráva znova a znova, nakoniec svojou neoblomnosťou presvedčí, že je potrebné sa ním zaoberať hlbšie. Nefunguje už útek, nefunguje ani násilná snaha meniť sa. Zlyhala motivačná literatúra, vyčerpanie nedovolí sa posunúť ďalej. Čo teda robiť?
Existenciálna analýza je postavená na teórii tzv. základných osobných motivácií. Ide o štyri úrovne, na ktorých sa odohráva náš život. Tieto úrovne si môžeme predstaviť ako schody. Na prvom je potrebné zabezpečiť fyzické hmotné prežitie, oporu a ochranu života v jeho báze. Na druhom "schode" ide o prežívanie radosti a emocionálnej blízkosti vo vzťahoch. Tretia úroveň sa týka individuálnej životnej cesty a sebaúcty. Štvrtá úroveň sa spája s nachádzaním zmyslu v živote, môžeme dosiahnuť sebapresah a naplnenie poslania vo svete. 
V terapii nevyhnutne riešime vždy tú úroveň, kde je existencia blokovaná. Hovorovo povedané: ak preskočím prvý schod a vrhnem sa na druhý alebo ešte vyššie.... vráti ma to naspäť.
Ak telo volá o pomoc prostredníctvom únavy a choroby, človek darmo bude podávať pracovný výkon. Telo ho vráti naspäť do oddychového režimu. Alebo: ak chcem zmysluplne slúžiť svetu - no ešte nemám zažitú vlastnú hodnotu svojej individuality - tak ma to vráti naspäť, lebo nejde o naplnenie zmyslu, ale o obetovanie síl bez uchopenia svojich hraníc (tzv. syndróm pomáhajúceho).
V terapii sa dívame, na ktorom "schodíku" sa je potrebné zastaviť a rozuzliť pomyselné klbko, ktoré sa doposiaľ len zamotávalo. Aby sa pohyb naštartoval na bazálnych rovinách a plynule sa hýbal vyššie. Niekedy nie úplne rovno ako na diaľnici. Život nie je lineárna priamka ... ale nemusí byť ani začarovaný kruh.

Lucia Kubinová (www.existencialna-terapia.sk)

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME