Psychoterapia a poradenstvo

Psychoterapia a poradenstvo sú významnou pomocou na životnej ceste, na ktorej sa môžu vyskytnúť problémy alebo prekážky, ktoré nie vždy vieme sami vyriešiť alebo odstrániť. Môže ísť o vonkajšie situácie, ktoré človeku bránia plnohodnotne a zmysluplne žiť. Vtedy je nápomocné poradenstvo, ktoré zorientuje, dá smer a odhodlanie vzniknutú situáciu riešiť.
V iných prípadoch môže ísť o vnútorné blokády, kedy človek už nemá silu čeliť svojmu psychickému stavu (úzkosť, smútok, apatia, dlhotrvajúca únava, podráždenosť atď.), a preto nezvláda čeliť ani situáciám života. Vtedy je nápomocná psychoterapia zameraná na postupné uvoľňovanie blokov, ktoré plnohodnotnému a zmysluplnému životu bránili. V psychoterapii je dôležitý profesionálny psychoterapeutický vzťah, v ktorom spoločne hľadáme nové opory v živote, obnovujeme radosť a vitalitu, otvárame tému sebaprijatia a uzdravovania medziľudských vzťahov. Postupne nachádzame aj možnosti, ako opäť rozvinúť svoj vlastný potenciál v zmysluplnej činnosti.
logo_terapia1.png

Sloboda k vlastnej životnej ceste

Videnie zmyslu v životnej situácii

Rozdúchanie životnej energie
Ujasnenie si priorít a hodnôt v živote
Objavenie potrebnej opory
Obnovenie životnej rovnováhy
Odvaha k želanej zmene
Zmierenie s nezmeniteľným
Kubinova.jpg

Môj príbeh

2004 som absolvovala magisterské štúdium na katedre pedagogiky FIF UK v Bratislave. Pracovala som v pedagogicko–psychologickej poradni pre deti a mládež v Bratislave ako špeciálny a sociálny pedagóg. V r. 2010 som ukončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore pedagogika/pedagogické poradenstvo. Súbežne s doktorandským štúdiom som bola v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku, ktorý som ukončila v r. 2012. Tento výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze som absolvovala v Prahe pod záštitou spoločnosti SLEA, ktorá poskytuje vzdelávanie v existenciálnej analýze a logoterapii. Výcvik spĺňa kritériá Českej psychoterapeutickej spoločnosti (ČLS JEP) a Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP). V súčasnosti pracujem ako psychoterapeut a ako vysokoškolský pedagóg na FIF UK. Na svojej životnej ceste som mala možnosť na rôznych kurzoch a seminároch študovať aj arteterapiu, muzikoterapiu, dramaterapiu a i. Napokon som zakotvila v existenciálnej analýze a logoterapii, v ktorej podľa potreby využívam aj techniky zo spomínaných oblastí, aby terapia bola celostná, pôsobiaca na viacerých úrovniach existencie. 

O charaktere terapie

Smer, v ktorom pracujem, sa nazýva existenciálna analýza a logoterapia.
Existenciálna analýza je psychoterapeutická metóda, ktorá zahŕňa zaobchádzanie s duševnými problémami a poruchami, akými sú úzkosti, strach, depresie, závislosti, psychózy, psychosomatické ochorenia atď. Cieľom tejto psychoterapie je oslobodenie klientovho emocionálneho prežívania a zaujímania osobných postojov, čím sa opäť vracia k zmysluplnému životu. Existenciálna analýza obracia pozornosť dovnútra človeka, aktivuje proces hĺbkového liečenia.
Logoterapia je na zmysel orientované poradenstvo, ktoré pomáha, sprevádza a radí pri hľadaní zmyslu v živote. Zaoberá sa otázkami utrpenia, viny, bezzmyselnosti a prázdnoty života. Logoterapeutická pomoc je určená ľuďom, ktorí nie sú, alebo už nie sú vážne duševne chorí a nachádzajú sa v stave existenciálnej núdze – trpia stratou orientácie vo svojom vlastnom živote. Sprostredkúva znalosti a návody k samostatnému riešeniu duševne-duchovných problémov, obracia pozornosť viac do sveta – ku zmyslu.
Existenciálna analýza a logoterapia teda pracujú s týmito okruhmi porúch a problémov:
Strach, obavy, fóbie, úzkosti
Smútok, skľúčenosť, depresia
Závislosti, hnev, dlhodobá nespokojnosť, menejcennosť, hanba, vina
Pocity prázdna a nudy, apatia, vyhorenie, vyčerpanie, bezzmyselnosť
Psychosomatické ochorenia

Cenník

Individuálne sedenie v Bratislave
Sedenie pre dorast (nad 15 rokov) a dospelých.
trvanie: 50 min.
cena: 45,- €
Párové sedenie v Bratislave

Informácia pre klientov

Prípadné odhlásenie objednaného termínu treba oznámiť aspoň 24 hod. vopred, inak sa termín uhrádza v plnej sume ako keby sedenie prebehlo.

Ordinačné hodiny

Bratislava - Karlova Ves, Dlhé Diely

Pondelok – piatok, vrátane sviatkov a prázdnin

Po. 14:00 - 19:00
Ut. 14:00 - 19:00
St. 08:00 - 13:00
Št. 08:00 - 13:00
Pi.  12:00 - 16:00

Mapa sídla a ordinácie

Kontaktný formulár

Prosím, napíšte svoje meno
Prosím, napíšte svoje telefónne číslo
Prosím, doplňte svoj email Emailová adresa nemá správny tvar
Prosím, napíšte svoju správu

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME