VŠADE HOVORIA, ŽE SA TREBA PRIJAŤ... ALE AKO?

V psychologickej i duchovnej literatúre nachádzame neustále výzvu k sebaprijatiu. Hlboká akceptácia seba samého je skutočne kľúčom k liečbe. Často sa však stretávam v praxi s určitým zmätkom a neistotou ohľadom témy sebaprijatia. Ľudia sa pýtajú: "Ako sa vykonáva to sebaprijatie? A čo to vôbec reálne znamená?"
Najjednoduchšia a najvýstižnejšia definícia prijatia, ktorá mi utkvela hlboko v pamäti, bola táto: 
"Zostať s tým, čo je."
Ak sa vnútro cíti bezmocné, prijatie znamená vidieť, že som bezmocná, bezmocný. Aj tak sa beriem do náruče.
Ak sa vnútro cíti zranené a bezcenné, prijatie znamená vidieť tú zraniteľnosť. Aj tak sa beriem do náruče.
Ak sa vnútro nechce brať do náruče, lebo cíti sebanenávisť... prijatie znamená vidieť, že je tam sebanenávisť. Aj s tou sebanenávisťou sa beriem do náruče.
Ak je tam bolesť taká hlboká, že je jednoduchšie obviniť blízkych... prijatie znamená vidieť, že ešte nedokážem odpustiť. Aj s tým hnevom sa beriem do náruče.
Ak je vnútru odporné sa pozrieť na seba, prijatie znamená vidieť, že je tam odpor. Aj s tým odporom sa beriem do náruče.
Ak vnútro cíti vinu a hanbu a najradšej by neexistovalo, prijatie znamená uvidieť túžbu po prepadnutí sa pod zem. Aj s tou strašlivou túžbou po zmiznutí z tohto sveta sa beriem do náruče.

Aj keď to posledné, čo dokážem, je práve sebaprijatie... dívam sa, že to neviem.... prijímam, že sa prijať neviem. A beriem sa do náruče.
A aj keď u toho nič necítim, dívam sa, že tam zatiaľ nič nie je. A držím sa v náruči.
V terapeutickom procese je takáto hlboká akceptácia najvzácnejšou hodnotou. 
Akceptácia až do jadra bytia. Také prijatie, že akceptuje aj neschopnosť prijatia.

Lucia Kubinová (www.existencialna-terapia.sk)

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy