ZRKADLO PARTNERSKÝCH VZŤAHOV

Život je tvorený vzťahmi. A keďže v partnerských vzťahoch trávime veľa času a zdieľame veľa životnej energie, prejavuje sa v nich jednak naše pezentované - uvedomované Ja, ale spod povrchu vystupuje aj podvedomé - tieňové Ja. Nie je totiž možné počas celých rokov neustále prejavovať len ideálnu stránku seba. Skôr či neskôr sa po uplynutí obdobia prvotnej zaľúbenosti v partnerskom zrkadlení prejavia tieňové časti oboch partnerov – či už priamo (vyjadrením svojich reálnych autentických emócií), alebo nepriamou cestou (projektovaním problémov na toho druhého, potláčaním do tela, pasívnou agresiou a pod.). Ak partneri vedia komunikovať priamo a pravdivo (bez vzájomného ubližovania), dosiahli stav, kedy je možné vzťah oživovať a prehlbovať. Ak sa vo vzťahu opakovane vyskytujú problémy, vynárajú sa znova a znova staré zranenia, je potrebné sa pozrieť do podstaty. Chápem, odkiaľ pramení bolesť, ktorú mi partner opakovane „vyťahuje“ zvnútra? Ako zaobchádzam s touto bolesťou? Môžem vyjadriť pravdu o tejto bolesti? Viem ju vyjadriť bez ublíženia sebe alebo partnerovi? Viem sa cez túto otvorenosť priblížiť k partnerovi, a tým začať rozumieť viac aj jeho bolesti?

V párových terapiách sa dívame na motivácie partnerov ostať vo vzťahu napriek spoznávaným tieňovým častiam. Ide o štyri motivačné úrovne života, kde sa odohráva partnerský vzťah: úroveň základnej opory, úroveň vitality a radosti, úroveň individuálneho sebavedomia a úroveň zmysluplnosti. Skúmame, či je vzťah žijúci na všetkých týchto úrovniach života, a ak nie, hľadáme, kde nastala blokácia. Často sa stáva, že práve tieňové časti, ktoré ostali neobjavené a nevyjadrené spôsobujú blokácie na niektorej z uvedených úrovní života. (Napr. ak sa partnerka bojí vyjadriť svoj názor, pretože zažila trestajúcich rodičov a tento strach v nej zostal). Vzťah tak môže prestať plniť funkciu opory, alebo sa z neho vytráca radosť. V inom prípade môže mať niektorý z partnerov pocit, že nežije seba samého a len sa obetuje pre toho druhého. 
Proces sa deje buď u páru, alebo prichádza jeden z páru a pracuje s vlastnou tieňovou zložkou. Nezriedka sa stáva, že vnútorná liečba jedného spôsobí posun vo vzájomnom vzťahu, pretože zmena v komunikácii mení atmosféru medzi partnermi. Ak je motivácia partnerov vo vzťahu zostať, existuje cesta riešenia. Najprv smerujeme k sebe samému, aby sme boli schopní ísť do blízkosti s iným človekom. Bez blízkosti a pravdivosti nie je možný hlboký vzťah. A život tvoria práve vzťahy.

Lucia Kubinová (www.existencialna-terapia.sk)

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy