EXISTENCIÁLNE-ANALYTICKÝ POHľAD NA VIANOCE 

Už nejaký čas žiaria vo výkladoch pútavé vianočné dekorácie a môžu vyvolávať zvláštny pocit napätia v zmysle: "Už by bolo dobré niečo začať zháňať." S postupujúcim časom tento tlak stúpa a mení sa v nákupné horúčky v uliciach miest. Na strane druhej je možné pozorovať aj úplne opačné postoje ľudí. Prejavujú nechuť ku konzumnému zaobchádzaniu s Vianocami a ich duchom. "Sviatky majú byť o láske a rodine, nie o materiálnych daroch a pretekoch, kto nakúpi viac." 
Dokonca badať v diskusiách aj ostrejšie výmeny názorov na tieto témy. 
V hlbšom vnímaní nie je jedno alebo druhé správne. Preciťujem každým rokom viac, ako veľmi je dôležité sa pozrieť do podstaty svojho vlastného vnútra.
"Čo ma motivuje nakúpiť blízkym dary? Je to pocit strachu, že ak neobdarujem, budú so mnou nespokojní?"
"Alebo je to tak, že ma teší obdarovať blizkych darmi, pretože to je moje osobné vyjadrenie lásky k nim?"
"Čo ma motivuje ostať v tichu a v pokoji rodinného kruhu bez prehnaných dekorácií a darov?" "Je to preto, že vzdorujem a mstím sa konzumnej spoločnosti?" "Alebo je to moje osobné vyjadrenie môjho vlastného postoja k Vianociam?"

Podstata je v tom, čo ma hýbe ku konkrétnemu činu. Či je v ňom môj vlastný vnútorný súhlas. Či som v tom pokojne so sebou...

Niekto dekoruje rád a rád obdarúva. Iný oslavuje viac vnútorne a emocionálne. Pod konaním je motivácia... a pri tej je dobré sa chvíľu pozastaviť.
Čo chce moja bytosť povedať k týmto sviatkom a akým spôsobom?
Hlasnou oslavou či tichom? 
Pozrieť sa do pravdy v sebe. Čo ja ako jedinečná bytosť chcem robiť v tomto sviatočnom čase? ČO NAOZAJ CHCEM?
Vianoce tak môžu byť žité harmonicky bez napätia. A to je ich poslaním 
(www.existencialna-terapia.sk)

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME