EMOCIONÁLNA BÚRKA

Pri zaplavení emóciami, akými je napr. strach, smútok alebo hnev, môže byť náročné sa vôľou a úsilím začať cítiť dobre a mať optimistický nadhľad. Dobre mienené odporúčania najbližších ("buď rád za to, čo máš", "nemysli na to", "musíš vidieť pozitíva" atď.) niekedy pomôžu, inokedy ťaživý stav ešte viac zhoršia. 
V emočnej búrke sa okamžitá snaha o nadhľad môže stať únikom od odžitia emočného náboja. Útecha typu: "iní sa majú horšie, nemôžem sa sťažovať", môže byť cúvaním od autentického pravdivého prežívania emócií. Tie ostávajú blokované v tele a majú tendenciu sa neskôr ventilovať v iných situáciách, pri iných ľuďoch alebo ostávajú väznené v tele.
Rovnako ubližujúce môže byť sa v emočnej búrke nechať príliš dlho. V tejto opačnej polohe sa nachádzajú ľudia, ktorí žijú pozíciu obete a trápia sa bez zaujatia vlastného stanoviska. Vtedy ťaživé emócie už nie sú odžité, ale stávajú sa vnútorným svetom - známou realitou jedinca. Nedostáva sa ale k ďalšej fáze, ktorou je odstup, žiaduci nadhľad a pochopenie.
V osobnej existenciálnej analýze pracujeme na fáze popisu situácie, na odžívaní a akceptácii pulzujúcich 
emócií, a napokon na porozumení: prečo sa takto cítim, prečo sa tento vzorec opakuje, kde vznikol a čo mi spôsobuje. Následne vzniká priestor na zaujatie osobného postoja a vedomé zaobchádzanie s realitou. Aktivujeme silu ku konaniu, k oslobodeniu sa od záťažových vzorcov, aby osoba mohla žiť svoj vlastný život.
Emócie nie sú zlé...hýbu životom, potrebujeme ich ako ukazovateľa toho, čo máme radi a čo si neželáme. No nie je potrebné byť nimi zaplavený príliš a pridlho. Vedomé žitie emócií a zaujatie postoja k sebe samému otvára priestor slobodnej autentickej existencii.

(www.existencialna-terapia.sk)

Kontakt

Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Pribišova 47, Bratislava - Karlova Ves

Tel.: 0902 323 584

E-mail: info@existencialna-terapia.sk

WEB: www.existencialna-terapia.sk

Právne údaje

Názov: Mgr. Lucia Kubinová, PhD. - poradenstvo

Sídlo: Pribišova 47, 841 05 Bratislava - Karlova Ves

IČO: 50147510

Č.živn.registra: 240-24855, okresný úrad Senica

Facebook page

Free Joomla! template by L.THEME